Hjem

Grundejerforeningen

Enghaven

 

 

 

 

 

Brønsholmdalsvej 1 – 153

(ulige numre)

 

---o---

 

 

 

 

Årets generalforsamling

 

afholdes lørdag d. 22. april på Egedal

 

Indkaldelse er omdelt 1. april

(opdateret den 8. april 2017 VK)

 

---o---

 

 

Nye informationer fra youSee

Se link på fanebladet

(opdateret den 8. april 2017 VK)

 

---o---

 

 

Årets første havedag

 

bliver lørdag 20. maj

(opdateret den 24. marts 2017 VK)

 

 

Storskrald 2017

må udelukkende sættes frem følgende onsdage:

18. januar 15. februar 15. marts 19. april

17. maj 14. juni 19. juli 16. august

20. september 18. oktober 15. november 20. december

(opdateret den 20. december 2016 VK)

-----0-----

 

Omlægning af radio og TV kanaler

Se fanebladet YOUSEE

(opdateret den 26. nov.. 2016 VK)

-----0-----

 

Angående udskiftning af pærer på skurene

Henvendelse til Kurt Wenning i nr. 77

(opdateret den 4. juli 2015 VK)

 

---o---

Storskrald

Pr. 1. januar 2015 skal storskrald sorteres som følger:

Ved storskrald forstås større kasserede brugsgenstande fra husholdninger:

Storskraldet skal sorteres korrekt og i 4 fraktioner:

•Brændbart (fx møbler, havemøbler, gulvtæpper, madrasser uden metalfjedre)

 

•Jern- og metalgenstande (fx cykler, barnevogne, sengebunde, tørrestativer)

 

•Elektronik affald (fx fjernsyn, computer, hårde hvidevarer)

 

•Affald til deponering (fx imprægneret træ, keramik, stentøj, porcelæn (service), springmadrasser)

Hver affaldsfraktion skal lægges adskilt fra de andre i en bunke og bliver afhentet særskilt.

Genstande må ikke placeres i papkasser eller sorte sække.

Renovatør kan nægte at modtage ukorrekt sorteret og/eller emballeret storskrald.

Møbler, hårde hvidevarer og andre indbo genstande kan afleveres, som de er.

Dog skal hver enkelt del kunne håndteres af 2 personer uden hjælpemidler.

Storskrald er ikke dagrenovation, byggeaffald, skrotbiler, papir, pap,

glasemballager, juletræer og farligt affald.

(opdateret den 1. februar 2015 VK)

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Grundejerforeningen Enghaven

Brønsholmdalsvej 1-153

2980 Kokkedal

 

Postadresse:

GF Enghaven v. formand Jesper P. Larsen, Brønsholmdalsvej 123, 2980 Kokkedal