Praktisk info


Praktiske informationer


GF Enghaven omfatter bebyggelsen Brønsholmdalsvej 1-153 (ulige nr.) og har i alt 77 medlemmer og er beliggende i Fredensborg Kommune.


Fredensborg kommune

Kommunens Rådhus er beliggende Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Tlf. 7256 5050 - e-mail fredensborg@fredensborg.dk - www.fredensborg.dk. Døgnvagt vand, kloak 7010 2030.


Varmeforsyning

I/S Norfors Kærvej 1, 2970 Hørsholm - 4516 0500 udenfor åbningstid 4516 0560. Der kan I også få gode råd om brug af jeres varmeveksler (fjernvarmeanlæg).


Genbrugsplads

Grundejerforeningen har egne containere for flasker og papir. Øvrigt affald henvises til kommunens store genbrugsplads beliggende på Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal. Åben kl. 10–18 alle ugens 7 dage. Storskrald afhentes en gang om måneden, se datoer ved flaske/papir container.


Kabel TV

Grundejerforeningen er tilsluttet YouSee. Grundpakken betales sammen med kontingentet til grundejerforeningen, hvorimod tillægspakker aftales og betales direkte til YouSee kundeservice 8080 4040 eller www.yousee.dk.


Medborgerhusforeningen Egedal

Det gule hus for enden af Brønsholmdalsvej danner rammen om mange kulturelle aktiviteter. Se mere på www.egedal.net.


Belysning

Lys på husenes endegavle og på udhuse sorterer under grundejerforeningen, hvorimod lys på parkeringspladser og veje sorterer under kommunen. Skulle en pærer være gået, bedes grundejerforeningen kontaktet.


Stige

Skal I på taget, male hus eller andet forefindes en fælles stige. Lån ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.


Fællesarealer

Bliver vedligeholdt af gartner. På fællesarealerne findes der foruden legeredskaber også en bålplads, en petanquebane, net til basket og store dejlige græsarealer.


Klipning af hæk, renholdelse m.m.

Klipning af hække både foran og bagved den enkelte parcel påhviler den enkelte grundejer og bør foretages 2 gange årligt, hækhøjden skal holdes på max. 1.80 m. Det opfordres endvidere til at I holder stien ud for egen parcel fri for græs, ukrudt og diverse affald og retter græskanten langs stien mindst 1 gang årligt. Lamperne på skuret, skal holdes fri for bevoksning.


Støj

Vis anstændig hensyn til naboer hvad enten I hører radio, ser TV, holder fest. Det samme gælder når I skal bore huller, klippe hæk, slibe hus etc.


Snerydning

På veje, parkeringspladser og de stier som befinder sig for enderne- og imellem boligblokkene samt sti/trappe til kommunens hovedsti mod nord foretages rydningen af grundejerforeningen. På sti ud for egen parcel foretages  rydningen også af grundejerforeningen, men det skal tilføjes at det er den enkelte grundejer, der har ansvar for evt. personskade som følge af manglende renholdelse.


Kontingent/indskud

Ved indflytning opkræves et indmeldelsesgebyr. Kontingent opkræves 2 gange årligt - beløbets vedtages på den årlige generalforsamling. Ved tilmelding til PBS spares kr. 50 i administrationsgebyr pr. opkrævning.Venlig hilsen

Bestyrelsen