Hjem

Grundejerforeningen

Enghaven

Double-click here to add your own text.

 

 

 


 

 

 

 

Brønsholmdalsvej 1 – 153

(ulige numre)

 

 

 ----0----

 

  

 
 Generalforsamling 2020Flyttes til 8. juni  kl. 18:30


Egedal Byens Hus, gammel afdeling.


Indkaldelse udsendes efter Påske.


(opdateret d 27-03-2020  VK)Set i lyset at den situation som Danmark er i, i øjeblikket har bestyrelsen afholdt telefonmøde vedr. den ordinære generalforsamlingen, som i følge vores vedtægter skal afholdes inden udgangen af april.

 

En enig bestyrelsen finder det dog ikke hensigtsmæssigt at afholde en ordinær generalforsamling i disse tiden og har derfor besluttet at skyde den ordinære generalforsamling.

Vi ved godt ,at Danmark måske kan blive lukket op efter påske men med respekt for hinanden, mener bestyrelsen, at det er fornuftigt at udskyde den ordinære generalforsamling til d. 8. juni 2020.

 

Bestyrelsen håber på forståelsen og opbakning fra alle beboere i GF Enghaven.

 

Vedligehold af det grønne område

 

Som nogle i GF Enghaven nok har bemærket så er gartneren igang i den nordlige ende med at vedligeholde vores grønne område og bestyrelsen har i den forbindelse fået nogle henvendelser vedr. dette arbejde.

 

Først og fremmest håber bestyrelsen ikke, at dette arbejde kommer som en overraskelse i det gartneren startede i den sydlige ende sidste år og at dette blev omtalt i den godkendte formandensberetning og på den ordinære generalforsamling april 2019.

 

Bestyrelsen vil sammen med vores gartner Peter derfor gerne orientere om det arbejde der udføres. Dette vil blive gjort inden vores ordinære generalforsamling d. 8. juni 2020.

Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til arbejdet.

 

 

 

 Datoer for  Storskrald 2020 

Må udelukkende sættes frem følgende onsdage:

 

15. januar 19. februar  18. marts 15. april

    

20. maj  17. juni  15. juli  19. august

 

16. september  14. oktober  18. november 14. december

 

(opdateret den 30. december 2019  VK)

 

 -----0-----

 

 

Reglerne for storskrald, se nedenstående link

 

http://www.fredensborgforsyning.dk/affald/storskrald/

(opdateret den 16. juni 2017 VK)

 

 

-----0-----

 

 

 

Angående udskiftning af pærer på skurene

 

Henvendelse til Søren Bergmann nr. 151

(opdateret den 4. juli 2015 VK) 

 

---o---

 

 Informationer fra youSee

Se link på fanebladet

(opdateret den 5.majl  2017 VK)

 

---o---

 

 Evt. udmeldelse af youSee

Se fanebladet

(opdateret 29. november 2017 VK)

 

 

 

Double-click here to add your own text.

Copyright © All Rights Reserved

Grundejerforeningen Enghaven

Brønsholmdalsvej 1-153

2980 Kokkedal


Postadresse:

GF Enghaven v. formand Stine Bergmann, Brønsholmdalsvej 151, 2980 Kokkedal